AU – arbeidsområde

 

Møte i AU – IHR  

Rana Kommune – Geir Waages kontor / Teams
Torsdag 11. feb
Tid; 16.00 – 18.00


Muntlige orienteringer.

  • Endringer av Interreg –  Interreg Aurora
  • Møte med Ôsterbotten/Västerbotten og Nordland
  • Møte med Helgelandssykehuset – helseteknologi


SAKSLISTE

AU-06/21       Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Helsefelleskap – e-post
b.) Helserom / digitale Helgeland / Utdanning i helseteknologi /
c.) Regionvekstavtale – handlingsplan (skal rulleres)
d.) Møteplan vedtatt i forrige AU
e.) Brev til fylkesrådet ang. flaskehalser mellom kyst og innland.

AU-07/21       Samferdsel – RTP – innspill
 – brev og invitasjon til innspillrunde 1. mars –
– Oppstartsmelding NFK
Rapport – Transportutviklingpresentasjon
– IHR – vedtak NTP
Vedtak luftfart / FOT
– Innspill fra Hemnes 11/2  
Innspill RTP forrige runde

AU-08/21       Nordland Fylkesting – saksliste
                           – saksliste

AU-09/21       Regionrådsmøtet 19. febr – andre saker
                             – eksterne innledere (innspill fra Hattfjeldal – Helgelandslegen)
– “Helserom Helgeland” – prosjekt
– Strid om Innretning i “Interreg Aurora”!

AU-10/21       a.) Høringsuttalelse NOU 12-20 Distriktsnæringsutvalget og NOU 15-20 “Det handler om Norge”
                            – Høringsbrev fra dep
                             – Fylkestingets sak


b.)       Tre strategier som oppfølging – egne innspillprosesser
                              –  Småbyer og regionale kraftsenter.
–  Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet – regjeringen.no
– Strategier for næringsutvikling langs kysten

 

c.)

 

AU-11/21       Eventuelt