www.ihr.no Aktuelt Lø. 29. april 2017
Meny
Indre Helgeland Regionråd

Besøksadresse:

Torggata 1b, (Campus Helgeland)  Mo i Rana

 

Postadresse:

Boks 564, 8601 Mo i Rana

 

Tlf: 75 13 63 20

Epost: post@ihr.no

 

 Organisasjonsnummer:

988 348 546

 

 

Arne Langset,

sekretariatsleder

Mobil: 99 00 76 53

langset@ihr.no

 

Møteplaner:

Møteplan IHR 2014

 

Høringer / eksterne møter:

 

 
 
Ungdomstilbud

 

Kulturkortet

 

 

Neste Møte:

 

 

 

Regionalt Næringsfond IHR

Indre Helgeland Regionråd og Nordland Fylkeskommune har inngått en avtale om regionalt næringsfond for 2013. Programmets økonomiske ramme for 2013 er på 2,5 mill kr.

Programmet gjelder for aktører og aktiviteteer i kommunene Hattfjelldal, Grane, Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.

Det åpnes nå for å søke på programmet. Søknader skal sendes elektronisk på eget søknadsskjema til svenn.tovas@ru.no

Søknadene skal i hovedsak være relatert til prosjekter som omhandler:

  • Livskvalitet
  • Livskraftige lokalsamfunn og regioner
  • Verdiskaping


Informasjon om det regionale næringsfondet finner dere på våre nettisder,

- handlingsplan  2013

- søknadsskjema 2013

Søknadsfrist er torsdag 20. juni 2013.

For nærmere opplysninger – kontakt sekretariatet
v/Svenn Tovås,  - Aktiv Næringsservice as
tlf 75 13 53 66/911 22882

 

– eller

sekretariatsleder Arne Langset,

tlf 75 13 63 20/990 07653 –

mail: langset@ihr.no

[05.06.2013]
Helgelandskonferansen 2013

Fru Haugans Hotell – Mosjøen 16. – 17. April

Indre Helgeland Regionråd - i samarbeid med Helgeland Regionråd og Sør-
Helgeland Regionråd - har gleden av å invitere til Helgelandskonferansen
2013.

Sted: Fru Haugans Hotell i Mosjøen – 16 og 17 april (se program)

Helgelandskonferansen er blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for
ordførere og øvrige politikere på Helgeland. Vi håper på godt oppmøte av
politikere, rådmenn, næringssjefer m.m. fra alle 18 kommuner på Helgeland.

[15.04.2013] Les mer
Avinor bekrefter Polarsirkelen Lufthavns analyser

 

 

 

Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling deler oppfatningen om at alle flyoperative krav til etablering av en ny regional lufthavn er oppfylt.

 

 

 

 

 

Den nye regionale lufthavnen for Helgeland, på Hauan ved Mo i Rana, blir velegnet til formålet. Med dette menes lav flyoperativ risiko, lang rekkevidde for flyene og høg værmessig tilgjengelighet.

Polarsirkelen Lufthavn er et meget grundig analysert prosjektet. Avinor sin kvalitetssikring bekrefter med dette Polarsirkelen Lufthavnutviklings analyser om at den nye flyplassen innfrir kravene både for rekkevidde for flyene, innflygingsprosedyrer og værmessig tilgjengelighet.

– Disse kravene sjekket vi ut tidlig, fordi de er forutsetninger for å realisere prosjektet. I forkant av møtene med Avinor gjennomførte Norges ledende eksperter en kvalitetssikring av analysene, noe som kun styrket grunnlaget for flyplassen. Det er ikke overraskende at Avinor i dag bekrefter det ekspertene har kommet frem til, men det er gledelig, og styret og administrasjonen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling er meget tilfreds med at ledelsen i Avinor har prioritert dette arbeidet i god tid før forslaget til Nasjonal Transportplan ferdig­stilles. Dette er en merkedag for næringslivet, kommunene og befolkningen på Helgeland. Vi er enda et skritt nærmere byggestart i 2014, med åpning av ny flyplass i 2016 sier leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen.

[11.02.2013] Les mer
<< Forrige 4-6 av 19 Neste >>
Indre Helgeland Regionråd  

er et samarbeidsorgan for disse seks kommunene: 

 

IHR har 36 972 innbyggere pr. 1/7 2012

 

Grane kommune
Innb: 1457
Areal: 2017 km²
Nøkkeltall Etater

Hattfjelldal kommune
Innb: 1457
Areal: 2683 km²
Nøkkeltall Etater

Hemnes kommune
Innb: 4598
Areal: 1594 km²

Nøkkeltall Etater

Lurøy kommune
Innb: 1938
Areal: 265 km²

Nøkkeltall Etater


Nesna kommune
Innb: 1821
Areal: 202 km²

Nøkkeltall Etater

Rana kommune

Innb: 25701

Areal: 4463 km²

Nøkkeltall Etater

 

 

 

Blå Vegen - Norge

 

 

 

 

 

Indre Helgeland Regionråd - Grane - Hattfjelldal - Hemnes - Lurøy - Nesna - Rana
web: info helgeland