Kommunedirektørforum – Polarsirkelrådet

Polarsirkelrådets kommunedirektørforum består av kommunedirektørene/Rådmenn fra deltakerkommunene.

Forumet kan etablere fagnettverk innenfor ulike fagområder ved behov.
Forumet velger selv sin leder.   
Sekretariatsleder i IHR er sekretariat for Kommunedirektørforumet og deltar i utvalgets møter.  

Neste møte  30. november kl. 17  Mo i Rana, Meyergården.

Saksliste ligger på møteinnkalling