Kommunedirektørforum – Polarsirkelrådet

Polarsirkelrådets kommunedirektørforum består av kommunedirektørene/Rådmenn fra deltakerkommunene.

Forumet kan etablere fagnettverk innenfor ulike fagområder ved behov.
Forumet velger selv sin leder.   
Sekretariatsleder i IHR er sekretariat for Kommunedirektørforumet og deltar i utvalgets møter.  

Neste møte  29.mai 2024 Lovund.

Saksliste og dokumneter  legges på møteinnkalling