Kontakt oss

Her kan du sende oss en melding.
Se nederst på siden for kontaktinfo.

Kontakt Polarsirkelrådet : Sekretariatsleder: Kjell-Idar Juvik, tlf +47 99 27 51 71 E-post: juvik@ihr.no

Politisk leder 2024-2025: Sølvi Andersen Ordfører i Hattfjelldal Kommune, E-post: solvi.andersen@hattfjelldal.kommune.no  mob.tlf:+47 99049415

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b2068424ec44a13968884789251cf46%40thread.skype/conversations?groupId=2089819c-395e-46b7-a94d-af8628d1f50e&tenantId=bb041e13-18d0-4eab-80c5-04685fa870f2

  Felt merket * er obligatorisk:

  Fra:*

  Epost:*

  Telefon:

  Firma:

  Adresse:

  Melding: *