Vår nye Logo

Logoen er et viktig kjennemerke for regionen og benyttes i alt av presentasjoner opp mot interessenter og styringsinstanser på ulike nivå, blant annet: kommunestyrer, fylkesting og storting. Det er viktig at befolkning og kommunestyrerepresentantene i alle kommunene føler eierskap til logoen og at de også har et bevisst forhold til logoen. Logoen har derfor sterke knytninger til de kommunene som inngår i dette rådet. Bølgene i bunn av logoen representerer kyst og fjord, mens fjellene representerer innlandet. De øvrige visuelle elementene er representative for de ulike kommunene på denne måten:

Træna: Trænafjellene • Rana: Skulpturen Havmannen • Lurøy: Steinkjærringa • Nesna: Nord Universitet • Hattfjelldal: Fjellet Hatten • Hemnes: Rabothytta

 

Åpent møte om utbedring av FV810 Bustneslia, mandag 13. februar kl. 18-1930 i Kommunestyresalen, Rana Rådhus

Presentasjon fra NFK

Innledning IHR

Nordland Fylkeskommune vil orientere om alternativene for utbedring av Bustneslia.

Fint om dere registrerer dere på linken til Ranaregionen Næringsforening, da vi ønsker oversikt over antall for enkel servering, og at vi har plass til alle.

Her er lenken med info og påmelding: https://www.rananf.no/liste-aktiviteter?eventID=8363

Målet for møte er å gjøre kjent de ulike alternativene og nye kostnadsanslag, i etterkant må det i samarbeid med NFK gjøres valg av hvilke alternativer det skal jobbes videre med.

Foreløpig kjøreplan:

Åpning v/ IHR

Presentasjon fra NFK

Korte betraktninger fra:

IHR v/

Rana Kommune v/Ordfører Geire Waage

RU v/Ole Kolstad

RNF?/Næringsaktør ?

Åpnet for spørsmål og kommentarer.

Enkel servering, kaffe + noe til. Velkommen!

Arrangører av møtet er :

Indre Helgeland Regionråd

Rana Utvikling

Ranaregionen Næringsforening

                           

 

Møteplan 2023 pr.19.jan 2023

Video Helgelandskonferansen 2022  trykk her

Helgelandskonferansen 2022

«Vekstpotensialet for Helgeland mot 2035»

 5. og 6. mai 2022, Meyergården Mo i Rana.

 

 

Lovund
kreditert Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland