Helgelandskonferansen 2022

«Vekstpotensialet for Helgeland mot 2035»

 5. og 6. mai 2022, Meyergården Mo i Rana.

Program, påmelding og info kommer. Hold av datoene.

Hovedtema: Vekstpotensialet for Helgeland mot 2035

Kraftforedlende Industri

Reiseliv

Sjømat

Offentliges oppgave

Det skjer mye positivt på Helgeland som vil være med å påvirke og gi store muligheter for utviklingen av Helgeland i årene fremover. 

Kommunene og det offentlige er en viktig aktør og medspiller for å gjøre regionen vår tilgjengelig og attraktiv for både økt bosetting, flere besøkende og ikke minst næringsutvikling. Dette er noe som også det offentlige må legge til rette for. 

Konferansen er derfor tenkt for både administrativ- og politisk nivå i kommunen, samt andre aktører i privat og offentlig virksomheter som jobber med og er avgjørende for at vi skal lykkes med å nå målet om å snu utviklingen på Helgeland fra befolkningsnedgang til vekst.