Video Helgelandskonferansen  trykk her

Helgelandskonferansen 2022

«Vekstpotensialet for Helgeland mot 2035»

 5. og 6. mai 2022, Meyergården Mo i Rana.

Påmelding: utgått  

For info program se egen side for Helgelandskonferansen.

Hovedtema: Vekstpotensialet for Helgeland mot 2035

Det skjer mye positivt på Helgeland som vil være med å påvirke og gi store muligheter for utviklingen av Helgeland i årene fremover.

Kommunene og det offentlige er en viktig aktør og medspiller for å gjøre regionen vår tilgjengelig og attraktiv for både økt bosetting, flere besøkende og ikke minst næringsutvikling. Dette er noe som både politikere og administrasjon må legge til rette for.

Konferansen er derfor målrettet for både administrativ- og politisk nivå i kommunen, samt andre aktører i privat og offentlig virksomheter som jobber med og er viktige partnere for at vi skal lykkes med å nå målet om å snu utviklingen på Helgeland fra befolkningsnedgang til vekst.

Hovedtema:

Industri(grønne skifte)

Offentliges oppgave

Reiseliv

Sjømat

 

Lovund
kreditert Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland