AU – arbeidsområde

Møte i AU – IHR  

AU består av Ordførerne i Hemnes,Rana,Hattfjelldal,Nesna og Lurøy + sekreteriatsleder.

Nest møte AU-IHR er 30.september-22  kl.10-12 ( kan bli fysisk Møte Mo i Rana med befaring kl.10-14)

 

AU-Møte 24. mai kl. 09-11 på Teams  (protokoll)

Informasjon/presentasjoner:

SAKSLISTE:  

AU- 18/22  Muntlige orienteringer

AU – 19/22 Protokoll

AU – 20/22  Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 21/22  Helgelandskonferansen 2022 5. og 6. mai 

AU – 22/22  Fylkestingsaker

AU – 23/22  Innspill til ruteplan for tog

AU – 24/22   Saksliste IHR møte 2-3 juni 2022 Lovund, Lurøy Kommune.

AU – 25 /22  Høring på Regional Transportplan (RTP) i komite for samferdsel  

AU- 26 /22  Eventuelt

 

AU- 18/22  Muntlige orienteringer

            Fra ordførerne

            Fra Sekretariatet

– Helsefellesskap Helgeland, status og veien videre

– Møte med OED ang. Røssåga-revisjonen 1. juni (Hattfjelldal, Hemnes, Grane, IHR)

AU – 19/22 Protokoll

AU møte 7. april

 

AU – 20/22  Skriftlige referat- og orienteringssaker

Referat  OSO møte

– Jernbaneforum møte Fauske – program

– Årsmøte Midt Skandia Bodø 12-13 mai-22,  -saksliste  – årsberetning

Forspørsel om deltakelse i Havbruksnettverk Helgeland 

–  Referat fra Møte i Politisk samrådsgruppe for KVU Nord-Norge og KVU Nord-  Norgebanen 250422    -Presentasjon fra møte

KVU-Nord-Norgebanen invitasjon til KVU-verksted i Tromso 21. juni-22

– Kostnader 110 Nordland

 

AU-21/22  Helgelandskonferansen 2022 5. og 6. mai 

– Evaluering  (legges frem i møte)

– Økonomi  (legges frem i møte)

 

AU -22/22  Fylkestingsaker

Foreløpig Program Fylkestinget  møte Mo i Rana 13.-15. juni 2022

Saker til behandling.  

Aktuelle saker for IHR:

Sak 097/2022 – Regional transportplan Nordland 2022 – 2033 med handlingsprogram

 

NFK Oppsummering av innspill fra IHR

Vedtak IHR møte Nesna 220422 innspill RTP

 

AU – 23/22    Innspill til ruteplan for tog

Diskusjonssak.

 

AU- 24/22    Saksliste IHR møte 2-3 juni 2022 Lovund, Lurøy Kommune.

Møtet blir på Lovund  2.juni  kl. 12-17 3-juni kl. 09-11

Foreløpig saksliste:

Orienteringer fra eksterne :

  • Helgeland Kraft
  • Statsforvalteren/Husbanken- boligtilskuddordningene
  • Rana Utvikling
  • Nova Sea (ikke avtalt)

Protokoll

Orienteringssaker

Fylkestingsaker

Innspill til ruteplan for tog

Helgelandskonferansen 2022 -Evaluering

Saker fra Rådmannsmøte

Eventuelt

 

AU-25 /22 Høring på Regional Transportplan (RTP) i komite for samferdsel  

Høring på Regional Transportplan (RTP) i komite for samferdsel 25. mai kl. 12 på Teams

-Hvem deltar fra IHR?

Utkast til presentasjon legges frem AU møtet.

Presentasjon fra IHR Gruppemøtene 24. april -22, Fylkestinget Svolvær Bustneslia

AU-26 /22  Eventuelt