AU – arbeidsområde

 Møte i AU – IHR  

Teams
Torsdag 7.oktober  2021
Tid; 10-12

 

Informasjon/presentasjoner:

ca. kl. 1010-1020 Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde  

v/ Kristin Brekke Klausen vannområdekoordinator

 

SAKSLISTE
AU – 32/21  Muntlige orienteringer – ordførerne
– pandemisituasjonen

AU – 33/21  Protokoll
– AU 01.09.21

AU – 34/21  Skriftlige orienteringssaker

KVU Nord-Norge verksted Mo i Rana 29-30 sept 

–  Jernbaneforum Nord,   møte i jernbaneforum 30. september og 1. oktober i Mo i Rana.

Regionutvikling AS  Generalforsamling, regnskap 2020

– Protokoll OSO møte 02.09.21

– Innkalling OSO møte 14. okt 21

Presentasjon av FAIR 

Orientering om medvirkningsråd i IHR fra Fylkesordfører

Ny lufthavn Mo i Rana luftfartstilsynets vurdering  konsesjon

– Program KS Nordlands høstkonferanse 27-28 oktober 2021  Påmeldingsfrist 13. oktober 

   Påmelding og program finner du her

-Program Stedsutvikling Helgeland 

– Helgeland Havvind – forstudie

Svar på høringsbrev datert 28.06.2021 vedr omdanning av IHKUS i hht KL §31-2

Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og Helgelandssykehuset HF

Forespørsel om møte med Fylkesrådet -fastsettelse dato   (ny 061021)

AU – 35/21 Invitasjon referansegruppe Prehospitale tjenester Helse Nord

Fastsettelse av dato:

–       Dato for møte Helse Nord -prehospitale tjenester   

–      Mandat

–      Invitasjon referansegruppe

 

AU – 36/21   Fylkestingsaker

-Fylkesting 18.10.21 Svolvær

–  Saksliste 

Aktuelle saker:

 

Au – 37/21  Utkast møteplan IHR  2022

Utkast møteplan 2022 

 

AU- 38/21  Saksliste IHR møte 15. oktober 

Møtet blir på Huset Cafe & Motell  i Korgen kl. 10-15

Foreløpig saksliste:

Protokoll møte Lovund

Presentasjon av ny sekretariatsleder

Orienteringssaker

Fylkestingsaker

Møteplan 2022

Helgelandskonferanse 2022 ?

Budsjett IHKUS 2022

Saker fra Rådmannsmøte 14.10.21

Eventuelt

 

AU-39/21  Eventuelt