AU – Polarsirkelrådet

Møte AU-Polarsirkelrådet, møte 9-2023. 

Protokoll fra AU møte 20. november 2023, utkast

 

 

Mandag 20. november kl. 11:00-12:30 på teams. 

 Træna møter selv om de formelt blir tatt opp 1. desember.

Foreløpig SAKSLISTE: (saker kommer)

AU – 51/23  Muntlige orienteringer

AU – 52/23 Protokoll

AU – 53/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 54/23  Fylkestingsaker

AU – 55/23  Ny logo Polarsirkelrådet

AU – 56/23  Forslag på ny leder og nestleder for 2024-2025

AU – 57/23  Budsjett Polarsirkelrådet 2024

 AU – 58/23  Møteplan 2024

 AU – 59/23  Saksliste og kjøreplan Polarsirkelråd møte 4-2023, 1. desember Mo i Rana.

  AU – 60/23  Eventuelt

 

 

Saker:

AU – 51/23  Muntlige orienteringer

  • Ordførerne
  • Sekretariatet

AU – 52/23 Protokoll

Protokoll AU møte 10.oktober-23

 

AU – 53/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

 

AU – 54/23  Fylkestingsaker

Nytt Fylkesråd + link til politisk plattform

Neste fylkesting er i Bodø 4-6 desember. Program

Saksliste kommer  her

Aktuelle saker:

216/2023 – 22/142827 – Økonomiplan 2024-27 og Budsjett 2024

  • Bustneslia, ikke nevnt
  • Nei til støtte Flyplass Mo i Rana

 

AU – 55/23  Ny logo Polarsirkelrådet

Forslag fra Spire sendt på epost og diskutert i tidligere Au-møter.

 

AU – 56/23  Forslag på ny leder og nestleder for 2024-2025

Polarsirkelrådet skal foreslå leder og nestleder, Representantskapet skal gjøre endelig valg. 1. des -23.

Forslag fra AU

 

AU – 57/23  Budsjett Polarsirkelrådet 2024

Polarsirkelrådet skal behandle budsjett for Polarsirkelrådet før  Representantskapet gjøre endelig vedtak 1. des -23.

Forslag fra AU

 

 AU – 58/23  Møteplan 2024

Utkast til møteplan skal endelig behandles av polarsirkelrådet 1. des-23

 

 AU – 59/23  Saksliste og kjøreplan polarsirkelråd møte 4-2023, 1. desember Mo i Rana.

kjøreplan

Saksliste (foreløpig)

 

 AU – 60/23  Eventuelt

 

 

Neeste AU møte 1. febraur 2024

 

Kjell-Idar Juvik

Sekreteriatsleder