AU – arbeidsområde

Møte i AU – IHR,  møte 3-2023.      

Nest møte AU-IHR er 25. mai 2023 kl. 09-11   på TEAMS

Vedtatt Møteplan IHR for 2023

AU består av Ordførerne i Hemnes,Rana,Hattfjelldal,Nesna og Lurøy + sekreteriatsleder.

****************************************************************

AU-møte 30 mars

SAKSLISTE:  møte 3-2023.     (foreløpig)                                                                                    

AU – 21/23  Muntlige orienteringer

AU – 22/23 Protokoll

AU – 23/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 24/23  Fylkestingsaker

AU – 25/23 Høringsinnspill til SD,  Nasjonal transportplan 2025-2036

AU – 26/23  Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IHR

AU -27/23  Saksliste og kjøreplan IHR møte 3-2023, 31. ma1 og 1. juni , Lovund   

AU- 28/23 Uttalelse    NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

 

 AU -29/23   Eventuelt

 

Saker:

AU- 21/23  Muntlige orienteringer

Fra ordførerne

Fra Sekretariatet

  • Status justering vedtekter IHR
  • Årsmøte MidtSkandia 7.-8. juni 2023, Umeå
  • Status Bustneslia
  • Satus NEX, Mykenruten
  • Kommunekraft

 

 

AU – 22/23 Protokoll

Protokoll AU møte 30. mars 

 

AU – 23/23  Skriftlige referat- og orienteringssaker

Presentasjon NTP IHR Næringslivslunsj 27042023

Utkast til ny Samarbeidsavtale IHR

Høringsinnspill NTP 2025-2026 NFK

Høringsinnspill NOU 2023:3 Mer av alt -raskere.

Helsefellesskap Helgeland: -Samarbeidsavtale, -Helgelandserklæringen, -Valg

Program Helgelandskonferansen 2023

Anbud FOT-ruter fra 1. april 2024  (blir gitt utfyllende info i møte)

SSB Befolkning Helgeland 1 kvartal 2023

Helgelandsrådet, innspill til NFK på NTP

Utviklingsprosjekt Nesna Sluttrapport

PP presentasjon Sluttrapport 10 mai Nesna

 

AU – 24/23 Fylkestingsaker

Foreløpig Program  Fylkestingets 3. samling 12.06.2023 – 14.06.2023 – Scandic Havet, Bodø

Saker til behandling. kommer

Aktuelle saker for IHR:

 

AU – 25/23 Høringsinnspill til SD, Nasjonal transportplan 2025-2036

Innspill til NFK fra IHR 19. april 2023

Innspill til NTP høring fra IHR, kommer

 

AU – 26/23 Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IH

Regionale kvalifiserings- og nettverksprosjekt i offentlig sektor i 2022 (regionaleforskningsfond.no)

Notat 30 mars 2023

Sak kommer

 

AU -27/23  Saksliste IHR møte 31. ma1 og 1. juni , Lovund  

Kjøreplan:  utkast 19. mai 2023

Befaring

Møtestart

Foreløpig saksliste:

Orienteringer interne og fra eksterne :

Protokoll

Skriftlige referat- og Orienteringssaker

Fylkestingsaker

Saker fra Rådmannsmøte

Høringsinnspill til SD, Nasjonal transportplan 2025-2036

Rekruttering fra utlandet – et fellesprosjekt for kommunene på Helgeland

Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IHR

Uttalelse    NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

NY!  Anbud Fot Ruter Helgeland

Forslag til uttalelse / innkomne saker.

Eventuellt

AU- 28/23 Uttalelse    NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

Utkast til uttalelse 

 

AU-29/23  Eventuelt

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder  IHR