AU – Polarsirkelrådet

 AU-møte 2-2024 er etter flytett til 8.april kl. 08-10 på Teams

Protokoll AU 2. februar 2024.

 

SAKSLISTE.  (foreløpig)

AU – 12/24 Muntlige orienteringer

AU – 13/24 Protokoll

AU – 14/24 Skriftlige referat- og orienteringssaker

AU – 15/24 Fylkestingsaker

AU – 16/24 NTP 2025-2036

AU – 17/24 Helgelandskonferansen 2024, 25-26 april Mo i Rana

AU – 18/24 Valg av representant til Jernbaneforum Nord  og innspill til nye vedtekter

AU – 19/24 Valg av representant til regionalt Politiråd

AU – 20/24 Høring – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

AU – 21/24 Regnskap Polarsirkelrådet/IHR 2023

AU – 22/24  Årsmelding Polarsirkelrådet/IHR 2023

AU – 23/24 Saksliste og kjøreplan   Polarsirkelrådsmøte 2-2024, 12. april Hattfjelldal        

AU – 24/24 Eventuelt

 

SAKER:

Sak-  12/24 Muntlige orienteringer

Fra Ordførerne:

Fra Sekretariatet:

 

Sak –  13/24 Protokoll

Protokoll AU 2. februar 2024.

 

Sak – 14/24  Skriftlige referat- og orienteringssaker

a) Brev fra gruppeleder NFK ang. delegasjoner til Fylkestinget

b) Jernbaneforum Nord, saksliste 15.mars -24

Forslag nye vedtekter

Dagens vedtekter  (2.des 2020)

c) Medlemskap Ocean Cluster Helgeland

d) Protokoll Årsmøte OCH 21.2.24

e) Invitasjon Offshore Nordland 4.-5. juni 2024 Sandnessjøen, påmelding her

e) Befolkningsutvikling Polarsirkelrådet pr. 1. januar 2024

f) Søknad Statsforvalter fra Helgelands Ungdomsråd «Best HUR ever!»

g) Årsrapport Arven 2023

h) Nord universitet ønsker å tilby lærerutdanning 1.-10. trinn (pressemelding)

i) Besøk fra Storuman  Kommun 20. og 21 februar, presentasjon fra PR

j) Regnskap Regionutvikling 2023

k) Ung Salten Transportundersøkelsen 2024 Mobilitet og utenforskap

l) NFK Uttalelse feb 24 manglende fremdrift Campus Nesna

m) NFK Uttalelse feb 24 fra alle partigrupper FOT ruteanbudet

 

 

Sak – 15/24  Fylkestingsaker

Fylkestingets 2. samling i 2024 – 15. – 17. april Program for fylkestingets samling på Thon Hotel Lofoten i Svolvær

 Saksliste NFK (trykk her ) 

Aktuelle saker for Polarsirkelrådet:

FT-sak 044/2024 – 24/9065 – Nordland fylkesting – møteplan 2025

FT-sak 046/2024 – 24/14631 – Divna. Aktan. Status for gjennomføring og rullering av handlingsplan for ung inkludering

FT-sak 047/2024 – 24/22169 – Fremtidens hurtigbåt – statlig medfinansiering

FT-sak 058/2024 – 24/23937 – Høring – Endringer i fraværsreglene i videregående skole

FT-sak 061/2024 – 24/29688 – Høring – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

 

Sak – 16/24 NTP 2025-2036 

Diskusjon om Prosessen videre. Påvirkning mot Stortinget. Samarbeid med Fylket.

Saken behandles i Stortinget, høring 11 og 12 april, vedtak juni 2024.

– Høringsinnspill fra IHR  til Samferdselsdepartementet til Nasjonal transportplan

Notat fra sekreteriatsleder  etter fremlegging av NTP 23.mars 2024

 Link til NTP 2025-2036

 

Sak – 17/24  Helgelandskonferansen 2024, 25-26 april Mo i Rana

Utkast program   (kommer)

Promoteringsvideo

Påmeldingsskjema

 

AU – 18/24    Valg av representant til Jernbaneforum Nord og innspill til nye vedtekter 

Innstilling 

Jernbaneforum Nord, saksliste 15.mars -24

Forslag nye vedtekter

Dagens vedtekter  (2.des 2020)

 

AU- 19/24   Valg av representant til regionalt  Politiråd

Innstilling

Innvitasjon til møte 

 

Sak 20/24  Høring – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Uttalese fra Polarsirkelrådet?

Høringsbrev   (frist 25. april)

Høringsutkast

 

Sak – 21/24 Regnskap Polarsirkelrådet/IHR 2023

Forslag til vedtak

Regnskap 2023

 

Sak – 22/24  Årsmelding Polarsirkelrådet/IHR 2023

Forslag tilvedtak

Årsmelding 2023

 

Sak – 23/24  Saksliste og kjøreplan   Polarsirkelråd møte 2-2024, Hattfjelldal Hotell 

Kjøreplan: Møtestart kl. 10-15, lunsj kl. 12

Utkast saksliste Polarsirkelrådsmøte 12. april 2024    (kommer

 

Sak 24/24 Eventuelt

 

Neste AU møte etter møteplan 23. mai 2024

Kolliderer med Eiendomsskatteseminar Oslo

 

 

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder