AU – arbeidsområde

 Møte i AU – IHR  

Teams
Torsdag 25. november  2021
Tid: 12:00-14:00

 

Informasjon/presentasjoner:

ingen eksterne presentasjoner

 

SAKSLISTE:
AU – 40/21  Muntlige orienteringer

Fra ordførerne
– pandemisituasjonen

Fra Sekretariatet

-Møte Fylkesrådet

-Møte Fylkesordfører medvirkningsråd

-Nordlandskonferansen 2022

 

AU – 41/21  Protokoll
– AU 07.10.2021

 

AU – 42/21  Skriftlige orienteringssaker

–  Jernbaneforum Nord,   referat  fra  jernbaneforum 30. september og 1. oktober i Mo i Rana.

– Referat  OSO møte 14. okt 21

Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og Helgelandssykehuset HF 17.11.21

– Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord møte 01.11.21

Uttalelse NFK Fot anbud

Uttalelse fra NFK høyskoletilbud Nesna

–  NFK Vedtak verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes.

–  Statskog Skogressurs statistikk Nordland

–  Pressemelding Skogvern IHR 17 okt 2021 

–  Samarbeidsavtale erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

–  MENON Samfunnsanalyse Freyr i Rana

–  Innspill høring Stortinget statsbudsjettet Transport- og Kommunikasjonskomiteen

110 sentralen årsmøteinnkalling  – Innspill fra IHR til årsmøte

Invitasjon til møte med SD -FOT ruter

 

AU-43/21  Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy Nesna Rana og Alstahaug

–  Uttalelse

–  NFK Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy Nesna Rana og Alstahaug

–   Linje 100 Mo i Rana -Tonnes-Nesna

–   Linje 100 Nesna-Tonnes-Mo i Rana

–  23-731 NEX I

–  18-195 Træna lokal

18-193 Lurøy

–  18-191 Helgelandspendelen

 

AU – 44/21   Fylkestingsaker

Fylkesting 6.desember 2021 Radisson BLU hotel Bodø 

–  Saksliste 

Aktuelle saker:

– Bustneslia

-Andre saker?

 Au – 45/21  Møteplan 2022

 Møteplan 2022

Forslag møteplan IHR 2022 pr 221121

 

AU – 46/21  Helgelandskonferansen 2022

–  Dato og skisse program  

 

AU- 47/21 Uttalelse KVU av områder utenfor Helgeland for havbruk til havs  

– Forslag til vedtak, oppsummering

–  Uttalelse

– Fiskeridirektoratet Høringsbrev frist 28 nov 2021

Rapport kartlegging identifisering omrader havbruktilhavs-2019

 

AU 48/21 Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde

Innstilling  

Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde

 

AU- 49/21  Budsjett IHR 2022

Utkast budsjett IHR 2022

Utkast med prognose

 

AU- 50/21  Saksliste IHR møte 3. desember

Møtet blir på Fjellfolkets hus i Hattfjelldal kl. 10-15

Foreløpig saksliste:

kl. 10:30 Info fra Helgelandsykehuset v/ Hulda Gunnlaugsdóttir   (Teams)

Protokoll

Orienteringssaker

Fylkestingsaker

Møteplan 2022

Helgelandskonferansen 2022

Budsjett IHR 2022

110-Sentralen Nordland

Uttalelse KVU av områder utenfor Helgeland for havbruk til havs

Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde

Valg leder og n.leder Regionrådet 2022-2023

Saker fra Rådmannsmøte 02.12.21

Eventuelt

 

AU-51/21 Valg av vara til OSO

 

AU-52 /21  Eventuelt