Representantskapet -Polarsirkelrådet

Representantskapet er øverste organ i Indre-Helgeland interkommunalt politisk råd.-Polarsirkelrådet

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år (valgperioden) Ordføreren i deltagerkommunene velges som medlem av representantskapet og varaordføreren som vararepresentant.

Møte Representantskapet  blir 30. mai 2024 kl. 17.00 på Lovund

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenne årsmelding Polarsirkelrådet/IHR 2023
  3. Godkjenne regnskapet Polarsirkelrådet/IHR 2023 
  4. Eventuellt 

 

Saker:

1. Åpning

2. Årsmelding Polarsirkelrådet/IHR 2023

Årsmelding Polarsirkelrådet :

Innstilling fra  Polarsirkelrådet 12.april-24: Årsmelding for 2023 godkjennes

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2023 godkjennes.

 

3. Regnskap Polarsirkelrådet/IHR 2023 

Regnskap Polarsirkelrådet

Innstiling fra Polarsirkelrådet 12.april-24:  : Regnskap for 2023 godkjennes.

Forslag til vedtak:

 

4. Eventuellt