Representantskapet -Polarsirkelrådet

Representantskapet er øverste organ i Indre-Helgeland interkommunalt politisk råd.-Polarsirkelrådet

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år (valgperioden) Ordføreren i deltagerkommunene velges som medlem av representantskapet og varaordføreren som vararepresentant.

Første møte Representantskapet  blir 1. desember 2023. kl. 1430-1500.

Saksliste:

  1.  Opptak av nye medlemmer  i Polarsirkelrådet
  2.  Konstituering av Representantskapet   
  3. Godkjenning regnskap 2024
  4. Valg av Logo  

Saker:

1. Opptak av nye medlemmer  i Polarsirkelrådet

Innstilling til Representantskapet

Forslag til vedtak:

Træna Kommune tas opp som medlem i Polarsirkelrådet (Indre Helgeland  Interkommunalt Politisk   Råd) som fullverdige medlemmer fra 1.12.2023.
Polarsirkelrådet vil da bestå av kommunene: Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og Træna.

 

2.Konstituering av Representantskapet   

  Innstilling fra AU

Innstiling fra Polarsirkelrådet :

Forslag til vedtak:
Innstiling fra AU:
1. Følgende foreslåes som leder og nestleder i polarsirkelrådet for 2 år.
Leder: Sølvi Andersen – Ordførere Hattfjelldal
Nestleder: Håkon Lund – Ordførere Lurøy

2. Rekkefølge for rullering av verv som leder og Nestleder gjelder som følgende.
Hattfjelldal – Lurøy – Nesna – Rana – Træna – Hemnes

 

3. Godkjenning av regnskap 2024

Forslag fra AU: Innstilling fra AU

Forslag fra Polarsirkelrådet, kommer etter møte 1. desember-23

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2024 vedtas.

 

4. Valg av ny Logo for Polarsirkelrådet 

Polarsirkelrådet får saken til uttalelse 1. desember-23.

Forslag til vedtak: