Dokumenter/Pressemeldinger

15.02.24 Fergeproblematikk Nesna-Uttalelse fra Polarsirkelrådet

09.02.24 Bustnesalia veien videre, vedtak Poalrsirkelrådet 9.febraur 2024

23.01.24   Høring KVU Nord-Norge innspill fra Polarsirkelrådet

15.01.24  Innspill til Widerøe nye rutetabeller for Helgand fra 1. april 2024

20.12.23  HØRINGSUTTALELSE FRA POLARSIRKELRÅDET – NOU 2023:23 HELHETLIG FORVALTNING AV AKVAKULTUR FOR BÆREKRAFTIG VERDISKAPING

8.12.23 Pressemelding NFK sier nei til støtte til Flyplass

1.12.23 Pressmelding Fylkestinget må bidra til stor flyplass på Helgeland

 Pressemelding FOT ruter møte SD 14 november 2023

Presentasjon for Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomite 20.09.2023 Mo i Rana

Innspill fra IHR om Sommerruten Bodø-Myken-Sandnessjøen til NFK 180923

Pressemelding Ny samarbeidsavtale/vedtekter for Regionrådet blir Polarsirkelrådet fra 1.11.23

Presentasjon fra IHR, til komite for samferdsel NFK  12. juni 2023

Presentasjon fra IHR, gruppemøter Fylkestinget 11. juni 2023

Høringsinnspill fra IHR , Uttalelse NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid

Uttalelse fra IHR om Sommerruten Bodø-Myken-Sandnessjøen IHR møte 1.juni 2023

Uttalelse fra IHR om Nordsamisk språkopplæring i sør, vedtatt 1. juni 2023

Uttalelse fra IHR  Flyplass Mo i Rana 2400 meter IHR møte 3-2023 vedtatt 1.juni 2023

Presentasjon fra IHR, Møte SD om anbud FOT-ruter 2. juni 2023

Uttalelse NOU 2023 10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid, IHR 1. juni 2023

Pressemelding FOT-ruter Helgeland, IHR 31. mai 2023

Høringsuttalelse NOU 2023:3 Mer av alt – raskere. Energikommisjonens rapport, IHR-innspill. 

NOU 2023:3 Mer av alt – raskere. Energikommisjonens rapport

NTP IHR presentasjon Næringslisvlunsj 27.april 2023

Årsmelding Indre Helgeland Regionråd 2022

Infomøte Bustneslia 13. februar 2023

Link Rana Blad streaming

Presentasjon fra NFK

Presentasjon fra IHR

 

12. desember 2022  Pressmelding Høring grunnrenteskatt Havbruk  IHR og HR  Høringsnotat

15. november 2022  Pressemelding Kommunen på Helgeland går sammen om å etablere Helsefellesskap Helgeland og ansetter felles interkommunal samhandlingsleder for kommunene

14. juni Pressmelding Bustneslia Fylkestinget går for å utrede alternativ løsning

3. juni 2022  Pressemelding RTP Bustneslia fra IHR 

25. januar 2022  Pressemelding skogvern helgeland

Pressemelding Bustneslia 261121

Menon Economics Rapport Ringvirkninger og samfunnseffekter av Freyrs etableringer i Mo i Rana

Pressemelding Skogvern IHR 17 oktober 21

Helgelandsregionen 2035 Menon Mulighetsstudie

Sparebank 1 Helgelandsregionen frem mot 2035

KVU Nord Norge  Situasjonsbeskrivelse

Pressemelding IHR innspill Regional Transportplan

Transportplan IHR: Transportutredning kyst-innland