Dokumenter/Pressemeldinger

Høringsuttalelse NOU 2023:3 Mer av alt – raskere. Energikommisjonens rapport, IHR-innspill. 

NOU 2023:3 Mer av alt – raskere. Energikommisjonens rapport

NTP IHR presentasjon Næringslisvlunsj 27.april 2023

Årsmelding Indre Helgeland Regionråd 2022

 

 

Infomøte Bustneslia 13. februar 2023

Link Rana Blad streaming

Presentasjon fra NFK

Presentasjon fra IHR

 

12. desember 2022  Pressmelding Høring grunnrenteskatt Havbruk  IHR og HR  Høringsnotat

15. november 2022  Pressemelding Kommunen på Helgeland går sammen om å etablere Helsefellesskap Helgeland og ansetter felles interkommunal samhandlingsleder for kommunene

14. juni Pressmelding Bustneslia Fylkestinget går for å utrede alternativ løsning

3. juni 2022  Pressemelding RTP Bustneslia fra IHR 

25. januar 2022  Pressemelding skogvern helgeland

Pressemelding Bustneslia 261121

Menon Economics Rapport Ringvirkninger og samfunnseffekter av Freyrs etableringer i Mo i Rana

Pressemelding Skogvern IHR 17 oktober 21

Helgelandsregionen 2035 Menon Mulighetsstudie

Sparebank 1 Helgelandsregionen frem mot 2035

KVU Nord Norge  Situasjonsbeskrivelse

Pressemelding IHR innspill Regional Transportplan

Transportplan IHR: Transportutredning kyst-innland