Møter Regionrådet

Neste møte IHR Hattfjelldal 3. desember 2021

MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:   3. desember  2021
Sted: Fjellfolkets Hus, Hattfjelldal  (fysisk møte)

TID:  Møteramme:

– fredag 10.00 – 15.00

Kjøreplan:
Presentasjoner:
kl. 10:00 «Helgelandslegen» info fra arbeidsgruppen  (Teams)
kl. 10:30 Info fra Helgelandsykehuset v/ Hulda Gunnlaugsdóttir   (Teams)

kl. 11.00 Velkommen og presentasjon av Hattfjelldal Kommune v/Ordfører

kl.11.00  Regionrådsaker  (orienteringssaker)

kl.12.00 Lunsj
kl.12.30 Regionrådsaker

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

  

R- 39/21 Muntlige orienteringssaker

 

 

R- 40/21 Skriftlige referat 

– Protokoll IHR møte 15 okt-21

– AU 25.11.21

 

 

R- 41/21 Skriftlige orienteringssaker/drøftinger

b)  Referat  OSO møte 14. okt 21

c) Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og Helgelandssykehuset HF 17.11.21

d)  Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord møte 01.11.21

e) Uttalelse NFK Fot anbud

f) Uttalelse fra NFK høyskoletilbud Nesna

g) NFK Vedtak verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes.

h)  Statskog Skogressurs statistikk Nordland

i) Pressemelding Skogvern IHR 17 okt 2021 

j) Samarbeidsavtale erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

k) MENON Samfunnsanalyse Freyr i Rana

l) Innspill høring Stortinget statsbudsjettet Transport- og Kommunikasjonskomiteen

m) 110 sentralen årsmøteinnkalling  – Innspill fra IHR til årsmøte

n) Invitasjon til møte med SD -FOT ruter

o) KVU Nord Norge Miniverksted Kommunene  –  Innspill fra kommunen i Nordland

p) Uttalelse KVU av områder utenfor Helgeland for havbruk til havs      –  Uttalelse vedtatt AU

 

R-42/21   Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy Nesna Rana og Alstahaug

–  Uttalelse

–  NFK Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy Nesna Rana og Alstahaug

–   Linje 100 Mo i Rana -Tonnes-Nesna

–   Linje 100 Nesna-Tonnes-Mo i Rana

–  23-731 NEX I

–  18-195 Træna lokal

18-193 Lurøy

–  18-191 Helgelandspendelen

 

R-43/21 Møteplan IHR  2022

Utkast møteplan 2022

Justert møteplan 2022

 

R-44/21  – Helgelandskonferansen 2022

-Mulighetsstudie Helgeland -Menon publikasjon nr 76/2021

– Sparebank1 Helgeland Helgelandsregionen frem mot 2035

MENON Samfunnsanalyse Freyr i Rana  -Menon publikasjon 111/2021

 

R- 45/21 Budsjett IHR 2022

Forslag vedtatt AU 251121

 

R-46/21 110-Sentralen Nordland

Saksutredning kommer

Protokoll fra Årsmøte 110 Nordland

Presentasjon Årsmøte 110 Nordland

Innspill fra IHR til årsmøte fagmøte del 2 Salten Brann 110-sentralen

110 årsmøte

 

R- 47/21 Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde

Innstilling  

Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde

 

R-48/21 Valg leder og n.leder Regionrådet 2022-2023

Valg av leder og nestleder IHR 2022-2023

 

R- 49/21 Saker i Nordland Fylkesting 6.desember Bodø 

Fylkesting 6.desember 2021 Radisson BLU hotel Bodø 

-Bustneslia innspill fra AU (kommer)

Pressemelding fra AU

Fv. 12 Bustneslia Rana kommune Forprosjekt 2017
PP Presentasjon SVV 2017 Bustneslia

 

R-50/21 Valg av vara til OSO 

Valg av vara til OSO

 

R- /21 Saker fra rådmannsmøtet

 

R- /21 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

 

 

R-  /21 Eventuelt