Møter

 

MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:    10. og 11. juni 2021
Sted:  Lovund Hotell, Lurøy  (fysisk møte)


TID:  Møteramme:
– torsdag 15.00 – 18.00  (middag kl 20.00)
– fredag 10.00 – 12.30  (Invest-In har møter fra 09.00-10.00)

Kjøreplan:
Informasjon presentasjoner – torsdag:
15.00    Bedriftsbesøk på Lovund (Lurøy Kommune)
– Rådmannsmøte
16.30    (på hotellet)
17.00   (styringsgruppe Fosterhjem Helgeland)

20.00  Middag
Saker og vedtak – fredag:
10.00  Regionrådsaker
12.30 Lunch

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter

1.) Kort gjennomgang om status smittevern og vaksinasjon – v/ordførerne.
2.) Samarbeid med Avinor – bygging ny flyplass. v/ Geir Waage

R- 20/21 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger.
a.) Ref. regionråd 24.o4.21
b.) Ref AU 27. mai
c.) Høring Regional planstrategi – uttale.
d.) KVU – Nord-Norge (referat fra arbeidsmøte)
e.) Høring Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

R- 21/21  Rekruttering av ny sekretariatsleder  (orienteringssak – AU)

R- 22/21 Regionvekstavtale – innspill til rullering av handlingsplan
                 – Drøftingsmøte med fylkesrådet 28. mai             Gjeldende handlingsplan

R- 23/21  Saker i Nordland Fylkesting
                 – Fylkestingets saksliste

R- 24/21  Regional Transportplan – Nordland (status og prioriteringer)
Vår uttalelse om utfordringer           prioriteringsskjema           Invitasjon til å foreslå prioriteringer
Handlingsprogram 2017 – prioritering IHR      Presentasjon IHR til RTP mars 2021

R- 25/21  Rapportering – oppfølging av 110-tjenesten (muntlig)

R- 26/21 Saker fra rådmannsmøtet
– uttalelse til Nordland Fylkeskommune ang. bruk av “force majeure” i forvaltningen.
(Brev fra NFK)

R- 27/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

 

R- 28/21 Eventuelt