Møter Regionrådet

MØTE Indre Hegland Regionråd

Deltakerliste pr. 21.04.22

 

Tid:   22. april 2022 kl. 10.00 – 15.00
Sted: Campus Nesna , Nesna (fysisk møte)

Kjøreplan:

Åpning ved leder regionrådet Paul Asphaug

kl. 10:00 Velkommen og presentasjon av Nesna Kommune v/Ordfører

Presentasjoner fra eksterne:

kl. 10:15   Visit Helgeland – strategiplan v/ Torbjorn Tråslett -Reiselivssjef

kl.10:45    Statskog SF – Småkraft  v/  Ivar Asbjørn Lervåg -Energisjef Statskog SF

kl. 11:15      Reisemålsutviklingsprosess Nord Helgeland v/ Cecilie Nordvik, RU (Teams)

 kl.12:00 Lunsj

kl.12:30 Regionrådsaker forts.

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

R- 15/22 Protokoll fra IHR møte 18. februar 2022

Protokoll AU møte 7. april (utkast)

R- 16/22 Muntlige orienteringssaker

–  Ordførere

–  Sekretariat (nærmere info blir gitt i møte)

1.Helsefellesskap Helgeland, status og veien videre

2.Transportstøtte Nordland  -status

3.Deltakelse hovedprosjekt desentralisert sykepleirutdanning på Helgeland

4. FAIR prosjektet, besøk Mo i Rana og S.sjøen 5-7 april

5. Revisjonsseminar LVK  Bodø 4. april

6. Farledstitak Mo i Rana, status

7. Kraftsituasjon , kartlegging HK, hva kan IHR bidra med?

8. Status verneforslag Statskog Helgeland

 

 

R- 17/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker 

– Helgelandskonferansen 2022  -program oppdatert, info

Referat  OSO møte 090322

– Havbruk til havs – Område 1 og 5 – Høringsuttalelse felles

Fabrikken mener den trenger skogen for overleve.   FriFagbevegelse.no

Høring – Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024

Invitasjon til innspills møte for ny kulturstrategi – Nordland fylkeskommune 190422

Møte i Politisk samrådsgruppe for KVU Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen 250422

Kompetansetilgang og rekruttering i distriktskommuner i Nordland, Deltakelse i prosjektgruppe

Referat fra møte mellom Indre Helgeland Regionråd og fylkesrådet i Nordland 11.03.2022 

NHO,LO og Sparebank 1, lønnsbidrag til sommerjobber

– Jernbaneforum Nord møte Fauske 28. og 29. april 2022  

 

 

R- 18/22 Høring – Regional transportplan 2022-2033 med   handlingsprogram

    Innspill fra IHR til RTP 2022-2033

 

 

R- 19/22 Saker i Nordland Fylkesting 25-27 april i Svolvær

Foreløpig Program Fylkestinget  møte Svolvær 25-27 april

Saker til behandling 

aktuelle saker for IHR:

059/2022  Innspill til strømnettutvalget

049/2022 – Høring om endring i domstolstruktur

 

R- 20/22 Saker fra Rådmannsmøtet

R- 21/22 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

R- 22/22 Eventuelt 

Neste møte IHR  Lurøy, Lovund 2. og 3. juni 2022, lunsj-lunsj.

Eksterne innledere: Statsforvalter/Husbanken, Rana Utvikling, Helgelandskraft.