Møter Regionrådet

Neste Regionrådsmøte er i Hemnes Kommune 2. desember 2022. Korgen Vertshus, Korgen.

 

Møte Indre Helgeland Regionråd fredag 2.desember 2022  kl. 10-15

Foreløpig saksliste: 

 

kl: 1000 Åpning ved leder i regionrådet Paul Asphaug, ordfører i Hemnes Kommune

                 Velkommen og presentasjon av Hemnes Kommune

 

kl: 1020 Presentasjoner fra eksterne:

  • Visit Helgeland v/ Kitt Grønningsæter
  • Rana Utvikling,  Masterplan Reiseliv v/ Cecilie Nordvik  

Lunsj kl. 1130-1215

R- 44/22 Protokoll

R- 45/22 Muntlige orienteringssaker

R- 46/22 Skriftlige referat- og orienteringssaker

R- 47/22 Saker fra Rådmannsmøte

R- 48/22 Møteplan IHR  2023

R- 49/22 Budsjett IHR 2023  

R- 50/22 Fylkestingsaker

R- 51/22 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

     Saker:

      -Nytt Inntektssystem – høringsuttalelse   

      -Grunnrenteskatt        – høringsuttalelse  (må avklares i AU)

 – Fot Ruter høring NFK  (kommer)

 

R-52/22  Bustneslia (orienteringssak, oreintering fra Nordland Fylke, avd Transport og infrastruktur )

R-53/22 Eventuelt

 

 

SAKSLISTE med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

R- 44/22 Protokoll 

Protokoll IHR møte 7. oktober Hattfjelldal

 Referat AU møte 29. september Lovund

Referat fra AU møte 14.november på Teams

Referat AU møte 24. november på Teams

 

R- 45/22 Muntlige orienteringssake

Ordførerne

Sekreteriatet

– Besøk fra Midt-Tromsrådet,  13-15 februar 2023

– Møte Klima- og miljødepartementet 7. desember 2022  kl.12

– Møte Fylkesrådet 11. januar 2023 kl. 12-1330

– Viltgjerder Nordlandsbanen

 

R- 46/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker  (trykk på sak så kommer du til dokument)

NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene

Invitasjon til innspillsmøte – Nordland fylkeskommunes innovasjons- og næringsstrategi 30 nov

Info fra 110 Nordland til kommunedirektørene Helgeland 251022

– Besøkssenter Skog Helgeland. presentasjon for Fylkestinget

– Rådmannsmøte Helgeland 25. okt 2022 Bodø program

– MidtSkandia Høstmøte Umeå -agenda

– Kompetansepilot Nordland -fellesmøte  121022

Høring Strategi for reisliv NFK, frist 3. janaur – utkast 

Invitasjon til Politisk verksted 3. januar 2023, program 

Pressemelding Helsefellesskap Helgeland Ansettelse Samhandlingsleder

Høring FOT ruter   –   Rapport

Presentasjon  om status Helsefellesskap infomøte Helgelandssykehuset 17.11.2022

 

R- 47/22 Saker fra Rådmannsmøte

Har møte 1. des, orientering og evt saker legges frem på møte.

 

R-48/22 Møteplan IHR  2023

Utkast til møteplan pr.okt

    Forslag fra AU

 

R- 49/22 Budsjett IHR 2023   

Forslag fra AU til busjett IHR 2o23

 

R- 50/22 Fylkestingsaker

Foreløpig Program Fylkestinget  møte  5.desember Scandic Havet Bodø 

Saker til behandling

Aktuelle saker for IHR:   

  • Økonomiplan 2023-2026   , Bustneslia?

 

R- 51/22 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

I) Nytt Inntektssystem  forslag fra AU

Justert forslag inkl. havbruk

Justert forslag med innspill fra Rådmannsutvalget 011222

 

II) Høring – Grunnrenteskatt på havbruk     (Forslg fra AU kommer)

Justert forslag fra Sekreteriatet 011222

Forslag fra Sekretariat 

 

III) Høring- Transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i SørNorge og Nord-Norge fra 2024,        (NFK er høringspart med frist 22. des 2022)

     Innspill fra IHR 

PP presentasjon 

 

IV) Innspill til NFK  NTP innspillsmøte 12.des

Innspill fra IHR

 

R-52/22  Bustneslia (orienteringssak)

Nordland fylkeskommune stiller på regionrådsmøtet 2.des for å orientere om Fylkeskommunens vurdering av alternativer for fv.810 Bustneslia.

Fra NFK, avd Transport og infrastruktur stiller:

  • Christian Høydal Forsmo, seksjonsleder vegutbygging
  • Terje Krommen, faggruppeleder og prosjektleder vegutbygging sør
  • Espen Dahl-Mortensen, byggeleder vegutbygging. (Deltar via Teams e.l.)

Rapport fv810 fra NFK

Presentasjon fra NFK 

Regional Transportplan 2022-2033 samledokument

Godsstrømsanalyse Helgeland Nord 150121

Vedtak forprosjekt  FV12 Bustneslia 2018 NFK

 

R- 53/22  Eventuelt

Neste Regionrådsmøte er i Hattfjelldal  9-10 februar 2023 (forbehold om godkjenning møteplan)

 

 

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder