Møter Regionrådet

Neste IHR Møte

IHR-møte 2-2023.

Regionrådsmøte Nesna 12. april 2023 

Kjøreplan:

Befaring Langsetvågen kl. 0930-1030

Møtestart Nesna kl. 1100-15  (HAVBLIKK CAMPING)

Lunsj kl. 12

Møtestart Nesna kl. 11-15, Møterom HAVBLIKK CAMPING

Saksliste:

Orienteringer fra eksterne :

  • Ranfjorden vannområde v/Kristin Brekke Klausen, vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde
  • Helsefellesskap Helgeland v/ Eline Monsen

 

R- 9/23 Protokoll

R- 10/23 Muntlige orienteringssaker

R- 11/23 Skriftlige referat- og orienteringssaker

R- 12/23 Saker fra Rådmannsmøte

R- 13/23  Bustneslia, veien videre

R- 14/23 Fylkestingsaker

R- 15/23 Polarsirkelen Friluftsråd, ny samarbeidsavtale   

R- 16/23 Høringsinnspill til fylkeskommunens uttalelse til Nasjonal transportplan 2025-2036

R- 17/23 Regnskap IHR 2022

R- 18/23 Årsmelding  IHR 2022

R- 19/23 IHR nye vedtekter/samarbeidsavtale

R- 20/23 Helsefellesskap Helgeland   

R- 21/23 Forslag kandidater styre MidtSkandia fra IHR

R- 22/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

 R-23/23 Eventuelt

 

 

SAKSLISTE med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

R- 9/23 Protokoll

Protokoll IHR møte 16 og 16 februar 2023 Hattfjelldal

 

R- 10/23 Muntlige orienteringssaker

Ordførerne:

 

Sekreteriatet: 

-Status Helgelandskonferansen 2023  11-12 mai 2023

-Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IHR ,Regionale kvalifiserings- og nettverksprosjekt i offentlig sektor i 2022 (regionaleforskningsfond.no)

 

R- 11/23 Skriftlige referat – og orienteringssaker  (trykk på sak så kommer du til dokument) 

 Støtteerklæring – Behov for ny grunnskolelærerutdanning; «Pilot 1 – 10»

Innspill til styresak 11–2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Presentasjon fra IHR KVU Nord-Norge samling Tromsø

Vedtatt Møteplan IHR for 2023, 160223

Helse Nord -Mulige møtearenaer for involvering – ønske om innspill frist 13. april

Kvarken Rådet  workshop Nordic Battery Belt Umeaå 20-21 april 23, frist 12. april

NFK Samferdselskonferanse 6. – 7. juni utsettes

Rekruttering fra utlandet – et fellesprosjekt for kommunene på Helgeland

Samarbeidsavtale IHR,HR,VID

 

R- 12/23 Saker fra Rådmannsmøte

Har møte 11.april, orientering og evt saker legges frem på møte.

 

R-13/23  Bustneslia, veien videre

Notat og innstilling fra AU

 

Presentasjon fra NFK åpent møte 130223

Informasjon fra IHR åpent møte 130223

Innspill fra ekstern  60 t

Bustneslia notat TM

 

R- 14/23 Fylkestingsaker

Foreløpig Program  Fylkestingets 2. samling 17.04.2023 – 19.04.2023 – Scandic Sortland og Kulturfabrikken – Sortlan

Saker til behandling. 

Aktuelle saker for IHR:

 

R- 15/23 Polarsirkelen Friluftsråd, ny samarbeidsavtale   

Saken legges frem etter behandling fra Rådmannsutvalget 11. april-23. Skal til Kommunene for endelig behandling.

 

R- 16/23 Høringsinnspill til fylkeskommunens uttalelse til Nasjonal transportplan 2025-2036

Invitasjon til høringsinnspill til fylkeskommunens uttalelse til Nasjonal transportplan 2025-2036 – Frist innen 24.04.2023

Forslag til innspill fra IHR, kommer.

 

R- 17/23 Regnskap IHR 2022

Forslag til vedtak

Årsregnskap med noter

 

R- 18/23 Årsmelding  IHR 2022

Forslag til vedtak

Årsmelding IHR 2022

 

R- 19/23 IHR nye vedtekter/samarbeidsavtale

Utkast og  innstilling kommer.

–  Dagens vedtekter IHR

 

R- 20/23 Helsefellesskap Helgeland  

Forslag på kandidtaer til SSU, kommer fra Rådmannsutvlaget

Utkast vedtekter  

Utkast Helgelandserklæringen

Helsefellesskap Helgeland –Stiftelsesmøte og Partnerskapsmøte den 4. mai 2023

 

 

R- 21/23 Forslag kandidater styre MidtSkandia fra IHR

Innstilling fra AU

Vedtekter MidtSkandia

Nomineringsunderlag för medlemmar 2023, MidtSkandia

Epost Asgeir Almås om valg

 

R- 22/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

 

 R-23/23 Eventuelt

 

Neste Regionrådsmøte er i Lurøy 31. mai og 1. juni-23.

 

Mo i Rana 30.mars  2023

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder