Møter Regionrådet

Neste regionrådsmøte IHR:

Hattfjelldal 7. oktober 2022  kl. 10-15

Rådmannsmøte 6. okotber kl. 17-20

Protokoll fra IHR møte lovund.  Kommer.

 

 

MØTE Indre Helgeland Regionråd

Tid:   2. og 3. juni 2022  -Protokoll 
Sted: Lovund, Lurøy(fysisk møte)

 Kjøreplan: Torsdag 2. juni

Ferge fra Stokkvågen kl. 0930  

Lunsj Lovund kl. 12

Fredag 3. juni kl. 09 Møtestart

Lunsj kl. 1230

Avreise 1335 fra Lovund(Hurtigbåt) Stokkvågen kl. 14:30

 

Møtestart  Torsdag 2. juni kl. 13 Åpning ved leder regionrådet Paul Asphaug

kl: 13:05 Velkommen og presentasjon av Lurøy Kommune v/Ordfører

Presentasjoner fra eksterne:

1330 Info om etableringen av Helgeland rehabilitering IKS  v/ Arne Johansen -Kommunedirektør Sømna Kommune på Teams  –presentasjon

1410-1510 Statsforvalter/Husbanken  v/ Elisabeth M Larsen/Linn Edvardsen/ Iris Linchausen    presentasjon

1515 – Gåtur til Nova Sea anlegget.

1530 -1630 Nova Sea  v/ Bjørn Olvik -Salgssjef     presentasjon

Rana Utvikling (fredag kl. 09) v/ Ole Kolstad og Annfrid Olsen

 

SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

R- 23/22 Protokoll

R- 24/22 Muntlige orienteringssaker

R- 25/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker 

R– 26/22  Helgelandskonferansen 2022 5. og 6. mai . evaluering

R– 27/22  Fylkestingsaker

R– 28/22  Innspill til ruteplan for tog

R– 29/22  Saker fra Rådmannsmøte 

R– 30 /22 Uttalelser/ Innkomne Saker 

R- 31 /22  Eventuelt

 

Sak: R-23/22 Protokoll

Protokoll møte Nesna 22.04.2022

– Protokoll AU møte 24 mai 2022

 

Sak: R-24/22 Muntlige orienteringssaker

– Ordførere

– Sekretariat:

– Helsefellesskap Helgeland, status og veien videre

– Møte med OED ang. Røssåga-revisjonen 13. juni (Hattfjelldal, Hemnes, Grane, IHR)

Sak: R- 25/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker 

Referat  OSO møte 02.05.2022

– Jernbaneforum møte Fauske – program

– Årsmøte Midt Skandia Bodø 12-13 mai-22,  -saksliste  – årsberetning

Forspørsel om deltakelse i Havbruksnettverk Helgeland 

–  Referat fra Møte i Politisk samrådsgruppe for KVU Nord-Norge og KVU Nord-  Norgebanen 250422    -Presentasjon fra møte

KVU-Nord-Norgebanen invitasjon til KVU-verksted i Tromso 21. juni-22

– Kostnader 110 Nordland 

Høring RTP komite for samferdsel NFK 24.05.2022

Pressemedling fra IHR Bustneslia

 

Sak: R–26/22  Helgelandskonferansen 2022 5. og 6. mai . evaluering

Presentasjonene fra konferansen finner dere under fanen Helgelandskonferansen

Sak 26/22  Evaluering Helgelandskonferansen 2022

– Evalueringsrapport 

 

Sak: R– 27/22  Fylkestingsaker

 

Forslag til vedtak fra IHR:

Vedtak IHR møte Nesna 220422 innspill RTP

Fylkesting Sak 096/2022 – Høring – konkurranse om FOT-ruter fra 2024

Innspill fra IHR på fotruter jan-2021

 

 

Sak: R – 28/22  Innspill til ruteplan for tog

– Innspill fra IHR til Nordland Fylke 

Sak: R – 29/22  Saker fra Rådmannsmøte 

Sak: R – 30 /22 Uttalelser/ Innkomne Saker 

Sak: R – 31 /22  Eventuelt