Møter Regionrådet -Polarsirkelrådet

Neste  møte i Polarsirkelrådet 2-2024 blir  12 april kl. 10-15 i Hattfjelldal 

Saker kommer. Forfall meldes til egen kommune og sekretariatet

Protokoll møte 9,. febraur 2024.

 

Møte 1-2024  Polarsirkelrådet 9.februar kl. 13-15 Meyergården, Mo i Rana

Protokoll fra møte 1. desember 2023

 

Saksliste   

Åpning

R- 1/24 Protokoll

R- 2/24 Muntlige orienteringssaker

R- 3/24 Skriftlige referat- og orienteringssaker

R- 4/24 Saker  fra Kommunedirektørforum (møte 7/2)

R- 5/24 Fylkestingsaker 

R- 6/24 Helgelandskonferansen

R- 7/24 Fastsetting av møtested Polarsirkelrådet 2024     

R – 8/24 Bustneslia 

R – 9/24 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

R- 10/24 Eventuelt

 

 

**************************************************************************

Kjøreplan og deltakerliste.   kommer

Kjøreplan:
Kl. 13:00 Åpning av møte ved   leder Sølvi Andersen Ordfører i Hattfjelldal
Navneopprop
Godkjenning av Innkalling og saksliste

Foreløpig SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

 

R- 1/24 Protokoll

Protokoll fra møte 1. desember 2023 Mo i Rana

 

R- 2/24 Muntlige orienteringssaker

     Ordførerne:

     Sekreteriatet:

 

R- 3/24 Skriftlige referat – og orienteringssaker 

a) FOT-Ruter nye rutetabeller fra 1 april 2024

Presentasjon fra Widerøe nye rutetabeller fra 1. april 2024  -13/12-23

Forespørsel om møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om ny ruteplan for FOT-rutekontrakt til Widerøe gjeldende fra 1. april 2024

Møte med SD 10.januar 24, presentasjon

Innspill til ny ruteplan for FOT-rutekontrakt gjeldende fra 1. april 2024 fra NFK .  -05.01.24

Innspill til ny ruteplan for FOT-rutekontrakt til Widerøe gjeldende fra 1. april 2024 fra Hr og PR 15.01.24

Innspill til Widerøe -Pasientreiser og endringene av flyrutene på helgeland etter 1. april 2024 fra Helgelandssykehuset. -04.01.24

b) HØRINGSUTTALELSE FRA POLARSIRKELRÅDET – NOU 2023/23  -sendt

c) Seminaret Fremtidens tranportløsninger Oslo 3.janaur 2023 Sluttrapport 

d) Program for seminaret Fremtidens Nord-Norge – Kursen settes nå! 9.januar 2024 Oslo

e) Høring KVU Nord-Norge, sak 20/106842.    Høringssvar fra Polarsirkelrådet til KVU Nord-Norge.

f) MidtSkandia søknad forprosjekt  – Sæknad Kapasitetsbygging i MidtSkandia    vedtak AU020224

g) Pressemelding  SD 020224  Justert Fot-rutene eter søknad.    Nye rutetabeller Widerøe Helgeland fra 010424

h)Polarsirkeltinget 8-9 febraur 2024  program

 

 

R- 4/24 Saker  fra Kommunedirektørforum (møte 7/2)

Orientgering fra Kommunedirektørforum møte blir gitt i møtet.

 

R- 5/24 Fylkestingsaker 

Fylkestingets 1. samling den 19. – 21. februar 2024 på Scandic Havet i Bodø,   Program

Saksliste  her  

 

R- 6/24 Helgelandskonferansen 2024, 25-og 26 april Mo i Rana.

 Innspill fra sekreteriatet og AU

Innspill fra Polarsirkelrådet?

 

R- 7/24 Fastsetting av møtested Polarsirkelrådet 2024 

R – 8/24 Bustneslia 

Notat fra Sekretariatet

Diskusjonssak -veien videre

FV810 Bustneslia – Presentasjon mulighetsstudie

Mulighetsstudie bompengeprosjekt Fv 810 Bustneslia notat Vianova

Vedtak IHR 12.04.2023

 

R – 9/24 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

Aktuelle saker Polarsirkelrådet vurdere å gi uttalelse på:

 

R- 10/24 Eventuelt

   

Neste Regionrådsmøte er  12. april 2024, sted ikke fastsatt.

 

 

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder