Møter Regionrådet

Neste IHR Møte er etter konstituering av nye kommunestyrer, dato kommer.

Etter møteplan er neste regionråds møte 1. desember 2023. Som er konstituerende møte for nytt Regionråd .  Mere info kommer.

 

Protokoll møte 3-2023  Lovund 31 mai og 1. juni.

 

 

IHR-møte 3-2023.

Regionrådsmøte Lurøy, Lovund 31.mai og 1. juni 

**************************************************************************

Kjøreplan møte Lovund 31. mai og 1. juni  2023:

 Onsdag 31. mai 2023

Avreise Stokkvågen:  kl. 09:30, ankomst Lovund 1135 (alt. kl. 08-1010)

kl.12 Lunsj

kl. 13-1530 Befaring Lovundlaks

kl. 16-19     Møtestart Lovund Hotell

Kl. 19:45   Middag

Torsdag 1. juni 2023

Kl. 09-1130 Møte IHR

Kl. 1130 Lunsj

Kl. 1224 Avgang fra Lovund  til Stokkvågen, ankomst kl. 1356

Møtestart Lovund kl. 16 Møterom Lovund Hotell

 

Orienteringer fra eksterne :

 • kl. 1600 Velkommen og åpning ved Ordfører Håkon Lund, Lurøy Kommune
 • kl. 1620  RU, Info om Masterplan Reiseliv Nord Helgeland  v/ Cecilie Nordvik  

kl. 17-19  Behandling av saker

 

R- 24/23 Protokoll

R- 25/23 Muntlige orienteringssaker

R- 26/23 Skriftlige referat- og orienteringssaker

R- 27/23 Saker fra Rådmannsmøte

R- 28/23 Høringsinnspill til SD, Nasjonal transportplan 2025-2036

R- 29/23 Fylkestingsaker

R- 30/23 Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IHR

R- 31/23 Uttalelse    NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

R- 32/23 Anbud Fot Ruter Helgeland

R -33/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

R-34/23 Eventuelt

 

 

SAKSLISTE med link til underliggende dokumenter (blir fortløpende lagt ut)

R- 24/23 Protokoll

utkast Protokoll møte 2-2023 12. april Nesna

 

R- 25/23 Muntlige orienteringssaker

Ordførerne:

 

Sekreteriatet:

 •  Status justering vedtekter IHR
 •  Årsmøte MidtSkandia 7.-8. juni 2023, Umeå
 •  Status Bustneslia
 •  Kommunekraft, GF

 

R- 26/23 Skriftlige referat – og orienteringssaker  (trykk på sak så kommer du til dokument) 

 1.  Innspill NFK, NTP 2025-2036, sendt 19. april
 2. Ranfjorden vannområde –presentasjon møte 12.april-23  
 3. Helsefellesskap Helgeland -presentasjon møte 12. april-23
 4. Rekruttering fra utlandet – et fellesprosjekt for kommunene på Helgeland
 5.  Presentasjon NTP IHR Næringslivslunsj 270423
 6. Utkast til ny Samarbeidsavtale IHR
 7. Høringsinnspill NOU 2023:3 Mer av alt -raskere.
 8. Helsefellesskap Helgeland: -Samarbeidsavtale, -Helgelandserklæringen, -Valg
 9. Program Helgelandskonferansen 2023
 10. SSB Befolkning Helgeland 1 kvartal 2023
 11. Helgelandsrådet, innspill til NFK på NTP
 12. Utviklingsprosjekt Nesna Sluttrapport
 13. PP presentasjon Sluttrapport 10 mai Nesna
 14. Årsmøte MidtSkandia 7 og 8 juni Umeå 
 15. ARN sykkelen fra Bindal til Nordkapp
 16. Regnskap Regionutvikling

 

R- 27/23 Saker fra Rådmannsmøte

Har møte 30. mai, orientering og evt saker legges frem på møte.

 

R- 28/23 Høringsinnspill til SD, Nasjonal transportplan 2025-2036  (kommer)

 Innspill NFK, NTP 2025-2036 sendt 19. april 2023.

Innspill til SD, forslag til vedtak.

 

R- 29/23 Fylkestingsaker

Forslag til vedtak

 Foreløpig Program  Fylkestingets 3. samling 12. – 14.06.2023 på Scandic hotel Havet i Bodø

Saksliste pr. 29 mai

AU har bestemt å delta med en delegasjon på Fylkestinget.

Aktuelle saker for IHR:

Sak 114/23 Dokument 23/49965 – Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2025-2036 – Nordland fylkeskommune

sak 117/23 Høring av forslag til utredningsprogram for havbruk til havs

Sak 181/23 Bredbåndstrategi for Nordland 2023-2027 – Nordland

Sak 121/23 Privat forslag fra Marianne Dobak Kvensjø, Høyre – Halvering av
hurtigbåtpriser

 

R- 30/23 Regionale Forskningsfond Nordland, prosjekt via IHR 

Sak og forslag til vedtak.

Notat søknad NFF 30. mars -23

 

R- 31/23 Uttalelse NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

Forslag til vedtak

Forlsag til uttalelse

NOU 2023:10 Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig framtid   

 

R- 32/23 Anbud Fot Ruter Helgeland 

Sak og forslag til vedtak

Pressemelding FOT-ruter, IHR 31 mai 2023

Anbud FOT-ruter fra 1. april 2024. Møte med SD 2.juni 2023

(blir gitt utfyllende info i møte)

 

Vedlegg:

Pressmelding janaur 2022

Presentasjon møte SD jan-22 

Svar fra SD 8.mai 2023

Notat til Fylkestinget juni-22

Uttalese fra næringsaktører desember-22

Rapporten fra Oslo Economics, i samarbeid med Norconsult og Nord universitet på oppdrag for Samferdselsdepartementet

 

 R- 33/23 Forslag til uttalelse / innkomne saker.

 Forslag fra AU:

a) Sommerruten NEX   Bodø-Myken S. Sjøen-Myken  forslag til uttalelse

Vedtak fra IHR møte 1-2023 sak R-7/23

 

b) Lavere priser på hurtigbåt , Forslag til vedtak:  

Vedtak Lurøy Kommunestyre 24. mai 2023

Utspill fra Nettverk fjord- og kystkommuner 

 

c) Uttalse om ny Flyplass Mo i Rana krav om 2400 meter rullebanelengde

Forslag til uttalese fra IHR 

 

d) NY uttalelse fra IHR om Nordsamisk språkopplæring i sør

 

 R-23/23 Eventuelt

 

Neste Regionrådsmøte er i Hemnes 6. oktober 2023

 

Mo i Rana 25. mai 2023

Kjell-Idar Juvik

Sekretariatsleder