POLARSIRKELTINGET

PROGRAM

DELTAKERLISTE

Regionvekstavtale 

Handlingsplan

 

Presentasjoner Polarsirkeltinget 2024

Polarsirkelrådet

Rana

Nesna

Træna 

Hattfjelldal

Lurøy (kommer)

Hemnes viste film

Rana Utvikling (kommer)

Polarsirkelen Friluftsråd

Kunnskapsparken Helgeland 

Visit Helgeland

Helgelandskraft AS

Vitensentret Helgeland

Digitale Helgeland

Helsefellesskap Helgeland

Avinor status ny flyplass Mo i Rana

PLU

Helse Nord.  Ga muntlig orientering på Teams (link til hjemmeside Helse Nord)

LVK/NRK

 

Polarsirkeltinget er en årlig politisk møteplass for deltagerkommunene med fokus på nettverks- og kompetansebygging for kommunenes politiske ledelse.

Til Polarsirkeltinget inviteres deltakerkommunes formannskap, og kommunedirektører. Deltakerne har møte-, tale- og forslagsrett.

Målet er å få flere politkere innvolvert i det interkommunale politiske arbeidet fra deltakerkommunene.

Polarsirkeltinget gjennomføres en gang hvert år.  Her sette aktuelle saker på dagsorden, og det legges overordnede strategier og andre styrende dokumenter frem.

.

POLARSIRKELTINGET 2024   

8. og 9. februar på Meyergården Mo i Rana